Nếu muốn, chúng tôi có thể cung cấp rau mùng tơi chỉ những phần ăn được, rất non và ngon.


Hiện tại rất nhiều loại rau bán ngoài chợ được cắt cả ngọn để đóng gói và bán. Bạn nghĩ họ làm thế nào để lại có 1 lượng rau lớn thế trong một thời gian ngắn? Trong khi thông thường nguoif nông dan trồng rau chỉ hái phàn ăn được để ăn, phần non sẽ để nó tiếp tục phát triển đến khi ăn được.